Fastighetsservice

 

Vi erbjuder både inre och yttre skötsel av fastigheter och lokaler. Bland våra kunder finns fastighetsägare, fastighetsbolag och privatpersoner.

 

Vi utför följande...

 

  • Tillsyn av fastigheter året runt
  • Fastighetsskötsel
  • Sandupptagning
  • Reparationer
  • Snöröjning
  • Halkbekämpning

 

Vintertid

 

Under vintertid erbjuder vi snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt skottning av tak. Vi har ett antal fordon att sätta in samt våra glada handskottare som är snabbt på plats när snön fallit.

 

Du vet väl om att du som privatperson har rätt till RUT-avdrag när du anliltar oss för snöskottning på din tomt.

 

 

Lillens Trädgård & Fastighetsservice AB

Norrgatan 2, 615 32 Valdemarsvik

Mobil: 073-999 59 84

Epost: info@lillens.com